Načela poslovanja


Podjetje ima pomembno vlogo v družbah, kjer je podjetje aktivno. Kot del SKUPINE TOMING in kot posamezniki se resno zavedamo, kako pomembno je obdržati dober ugled.

Naša poslovna načela so osrednjega pomena pri vzdrževanju ugleda. Temeljijo na naslednjih vrednotah: podjetništvo, profesionalnost, skupinsko delo, dovzetnost in integriteta, ki jih poskuša doseči in preseči vsak član naše ekipe.

Načela poslovanja podjetja so:

  • Zavezani smo k vzdrževanju našega ugleda in integritete
  • Naš cilj je doseči izredne investicijske zaslužke
  • Smo odprti in jasni
  • Zagovarjamo trajnostni razvoj in spoštujemo človekove pravice
  • Spoštujemo drug drugega
  • Smo aktivni in angažirani